עמוד הבית
קציר א
קציר ב
תיכון
אשכול פיס
יצירת קשר

דבר מנהלת הקריה
טלפונים לנוער במצוקה
פינת הזיכרון
כיסוי ביטוחי לתלמידים
לזכרה של עדנה
לזכרה מרוזלין
לזכרה מדורית רולניצקי
לזכרה מניקול
ההספד של נילי


כל הדפים

כיסוי ביטוחי לתלמידים


                                                                                ירושלים, ג' תשרי תשס"ט

                                                                                 22   אוקטובר, 2008

 

                                                                                מס' סימוכין:03905640

 

 

 

 

לכבוד

מנהלי מוסדות החינוך

מנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות

 

 

 

 

הנדון: כיסוי ביטוחי לתלמידים- הפצת מידע

 

לאור פניות רבות של הורים בעניין שבנדון, המתלוננים כי אינם מודעים לזכויות התלמידים בנושא הביטוח, מתברר כי מוסדות חינוך  רבים לא מביאים לידיעת הורי התלמידים את ההנחיות הנוגעות לכיסוי הביטוחי של תלמידים בעקבות תאונה כמתבקש בחוזר מנכ"ל תשס"ט/1 מיום 1 בספטמבר 2008.

 

מנהלי מוסדות החינוך מתבקשים להפיץ  בכתב את תוכן החוזר להורי התלמידים לפני שמתרחשות תאונות.

 

לתשומת לבכם, הפצת המידע חשובה ביותר להקטנת נזקים כספיים להורים ולמשרד החינוך ולמניעת עוגמת נפש לתלמידים ולהורים במקרה של תאונה.

 

 

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לסעיף 3.13 בחוזר המנכ"ל– ארגון ומינהל -  המפרט את הכיסוי הביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה, לרבות ההנחיות להסדר הזמני בכל הנוגע לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה.

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-13/hodaotvmeyda/h-2009-1-3-13-1.htm

 

 

 

 

 

 

                     ב ב ר כ ה ,

 

                                   מאיר ממן

                                  מנהל המחלקה לביטוח

 

 

 

 רחוב דב קליין 1, רחובות

טלפון: 08-9476526

פקס: 08-9460179
כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר