אורחות חיים

 

לתלמידים והוריהם, 

 

·        ביה"ס מקיים מספר פגישות עם ההורים במשך שנת הלימודים. ביה"ס רואה בפגישות עם ההורים, נדבך מרכזי בתהליך הלימודי והחינוכי של התלמידים.

 

·        כל המידע ביחס להתנהלות התלמיד (התנהגות והישגים) מופיע באופן שוטף במשו"ב.  על התלמידים והוריהם להתעדכן באופן סדיר. שינויי מערכת יומיים מופיעים באתר שינויי מערכת באפליקציה "שחף מערכת שעות".

 

·        בתחילת שנת הלימודים יפורסמו מועדי קבלת הורים ע"י המורים. לתיאום פגישה אישית עם המורה יש לפנות למזכירות החטיבה, או לפנות למורה דרך המשוב.

 

·        להלן טלפונים של קרית החינוך:

 

v     מזכירות קרית החינוך               9476526 – 08  שלוחה 751         

v     מזכירות חטיבה א':                  9471653 – 08  

v     הנהלת חשבונות:                      9362397 – 08  שלוחה 763

v     אשכול פיס:                              9318451 – 08               

v     כתובת האתר הבית ספרי         www.katzir.org.il

 

·        פגישות עם מנהלת קרית החינוך, מנהלת חט"ב א'  ובעלי תפקידים יש לתאם באמצעות המזכירות.

 

·            פגישות עם היועצת, מורה מקצועי, או בעל תפקיד תקבענה מראש ועל    התלמיד להודיע על כך למורה המלמד בכיתה לפני השיעור ולקבל את אישורו.

 

·        שיעורי התגבור ושעורים פרטניים שניתנים לתלמיד לאורך כל השנה הם   חלק בלתי  נפרד מתוכנית הלימודים וחלה על התלמיד חובת נוכחות מלאה.

 

אורחות חיים בביה"ס

 

תפקידו של בית הספר להכשיר את אזרחי העתיד של מדינת ישראל. לכן על ביה"ס לאפשר לתלמיד ללמוד את העקרונות ואת הערכים המאפיינים חברה דמוקרטית פלורליסטית, להתנסות ביישומם של עקרונות אלה בחיי יום יום בבית הספר,  ובכך לתרום לצמיחתו של התלמיד כאדם אוטונומי, כחבר פעיל בקהילה וכאזרח אכפתי ומעורב במדינה. הלימודים בקריית חנוך קציר  מבוססים על אמון בין המורים לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות של כבוד הדדי.

זכותו הבסיסית של התלמיד להתחנך וללמוד וחובתו של ביה"ס ללמדו ולהשכילו. כדי שביה"ס יוכל למלא את תפקידיו והתחייבויותיו כלפי התלמידים יש להקפיד על קיום זכויות וחובות של התלמיד. על התלמיד להקפיד על שמירת אורחות החיים בביה"ס.

 

 

תקנון בית הספר (בהלימה לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך)

 

תפקיד בית הספר הוא לאפשר לכל תלמיד רכישת ערכים, ידע ומיומנויות בהתאם ליכולתו.  על התלמיד מוטלת האחריות ללמידה, ועל המורה מוטלת האחריות ליצירת התנאים ולמיצוייה. עמידה בחובות מכל הסוגים היא חלק בלתי נפרד מהאווירה בבית-הספר. מטרתו של התקנון להגדיר באופן ברור את נורמות ההתנהגות בבית הספר ולתת כלים לאכיפתו. תקנון ההתנהגות מחייב את התלמידים בכל פעילות בין כתלי בית-הספר ומחוצה לו.

 

 

א. זכויות וחובות התלמיד/ה        

1.      לתלמיד זכות יסוד לְכבוד והגינות מצד הנהלת ביה"ס, מוריו ועובדיו.

2.      כל תלמיד רשאי להתבטא בע"פ ובכתב בכל תחומי החיים ובכלל זה, בנושאים השנויים במחלוקת, כל עוד אין בדברים משום פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו.

3.      לתלמיד הזכות להביע עמדה, לבקר ולהציע הצעות לשיפורים בנושאים הנוגעים לאורח החיים בביה"ס ובלבד שיקפיד על דרך ארץ ונימוס.

4.      זכותם של התלמידים להתארגן בגופים מייצגים כגון מועצת התלמידים השכבתית ו/או מועצת התלמידים הבית ספרית. זכותם לקבל החלטות, לסייע במימושן ולייצג את כלל תלמידי השכבה/ביה"ס.

5.      צוות ביה"ס יעמוד לרשות התלמיד במתן יעוץ, הדרכה ועזרה בתחום האישי, החברתי והלימודי.

6.      התלמיד זכאי לקבל מראש מידע על תכנית הלימודים ועל דרישות המורה בכל אחד מהמקצועות.

7.      התלמיד רשאי לשאול ספרים מהספרייה למשך כחודש ימים. השימוש בספריה יעשה על פי כללי ההתנהגות הנהוגים בספריה.

 

 

כללי התנהגות ומשמעת

על מנת לקיים אווירה לימודית נעימה בתחומי ביה"ס, או מחוצה לו, על התלמיד לפעול לפי הכללים הבאים:

1.      יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בביה"ס. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי.

2.      על התלמידים להיכנס לכיתה בזמן  ולא לחכות למורה מחוץ לכיתה ולהתיישב במקומו הקבוע.

3.      התלמיד ידאג להגיע עם הציוד הנדרש לשיעור, ישמור על השקט ויתרום לאווירה הלימודית במהלך השיעור.

4.      אין לאכול ואין ללעוס מסטיק בזמן השיעור.

5.      במקרה של היעדרות המורה מהשיעור, על התלמידים להישאר בכיתה, לשמור על השקט ולהמתין להוראות ההנהלה.

6.      יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת ולשמור על רכוש בית הספר.

7.      על התלמיד חלה חובה למלא את כל התורנויות המוטלות עליו במסגרת ביה"ס.

8.      מומלץ לא להביא כלל מכשירים וחפצים יקרי ערך לבית הספר. בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם, לאובדנו, או לגנבתו.

9.      כל שימוש במכשירים אלקטרוניים ניידים ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור, ובזמן בחינות אסור בהחלט, למעט מקרים  בהם הטלפון הנייד משמש ככלי ללמידה ע"פ בקשת המורה. אי עמידה בנוהל תגרור החרמת המכשיר לפרק זמן, וטיפול משמעתי.

10.   יש להשאיר את הטלפון הנייד כשהוא כבוי וכן את האוזניות בתוך התיק. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. זאת ועוד חל איסור חמור על הטענת מכשירים סלולריים בבית הספר.

11.   שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, ללא ידיעתו של המצולם,  וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית-הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות, לעג, הפצה בטלפון נייד או אינטרנט) אסורים בהחלט.

12.   שימוש במחשב אישי יותר רק באישור מיוחד ולצורכי למידה בלבד.

13.   חל איסור מוחלט לנקוט באלימות  מילולית ו/או אלימות פיזית  בתחומי ביה"ס ובסביבתו ובכל פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס.

14.   חל איסור מוחלט על התלמידים לעשן בתחומי ביה"ס ובסביבתו ובכל פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס.

15.   חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בתחומי ביה"ס ובסביבתו ובכל פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס, ובכלל זה משקאות אנרגיה למיניהם.

16.   חל איסור מוחלט על פגיעה באמצעות האינטרנט, הפצת שמועות, התחזות, הפצת תכנים פרטיים, איומים וכו'.

17.   חל איסור מוחלט לנוע ברחבי ביה"ס באופניים מכל סוג שהוא, או בסקייטבורד.

18.   חל איסור להגיע לביה"ס עם אופניים חשמליים לתלמידים מתחת לגיל 16 בהתאם לתקנות התעבורה.

 

 

 

 

תלבושת ביה"ס

 

1.      תלבושת ביה"ס- בקיץ חולצה T שלמה וחלקה, עם סמל של בי"ס קציר המוטבע בצד שמאל. מכנסיים קצרים מותרים לבנים ולבנות רק במידה  שאורכם מגיע עד 10 ס"מ מעל הברך.

       בחורף חולצת טריקו חלקה  עם סמל ביה"ס או אימונית חלקה (ס'ווצר)  עם  

       סמל בי"ס בכל הגוונים.                     

              מכנסיים ללא קרעים .

תלבושת ספורט:   

 בקיץ – חולצה חלקה עם סמל בי"ס, מכנסי ספורט בצבע אחיד ונעלי
 ספורט.

 בחורף –  אימונית (סווטשרט) בצבע חלק עם סמל בי"ס ומתחת חולצה קצרה עם  סמל בי"ס ונעלי ספורט.

2.      בימים בהם נערכים טקסים בביה"ס יופיעו התלמידים בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.

3.      יש להסיר כובע בזמן השיעור.

4.      על התלמיד להופיע בתלבושת ביה"ס ולהיות בתלבושת במשך כל שעות הלימודים.

5.      חל איסור על הופעה בחולצות בטן, חולצות גזורות, גופיות, מכנסונים, מכנסיים קרועים, כפכפים ונעלי אצבע.

6.      יש להגיע לבית הספר בשיער ללא צביעה וחמצון. חל איסור על גילוח שיער בצדדים והוספת צורות ו"פנסים".

7.      חל איסור על תוספות שיער שונות מצבע השיער של התלמיד.

8.      חל איסור על פירסינג (חירור), פרט לנזם  נקודה באף (לא חישוק).

9.      חל איסור על איפור מוגזם.

 

הציון "התנהגות"  בתעודה יכלול מספר מרכיבים:

1.      הגעה בזמן לשיעורים ולפעילויות בית ספריות.

2.      הופעה הולמת.

3.      התנהגות בשיעורים, בהפסקות ובפעילויות בית ספריות.

4.      נוכחות סדירה בכל השיעורים.

 

תלמיד שלא ינהג כמצופה, מעשיו יתועדו בתיקו האישי וינקטו נגדו צעדים משמעתיים.

 

שימו לב!

המשך לימודים בחטיבה העליונה בתום חטיבת הביניים, מותנה בציון התנהגותו ובתפקודו הלימודי של התלמיד במהלך שלוש שנות הלימוד בחטיבת הביניים.

 

 

ב.  נוכחות התלמידים בביה"ס

"הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה בלא רשות וכד' ) פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה." (חוזר מנכ"ל סח/8(א), כ"ה באדר ב' תשס"ח, 1 באפריל 2008).

 

על התלמיד להתעדכן מידי יום באפליקציית שחף על שינוי מערכת.

נהלים בהתאם להנחיות משרד החינוך:

1.      במהלך יום הלימודים חלה על התלמיד חובה להיות נוכח בכל השיעורים. הנוכחות בביה"ס תהיה מרכיב בהערכת ההישגים הלימודיים.

2.      ציונו של התלמיד יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

                       א.        הישגים לימודיים כוללים את ציוניו של התלמיד בכל רכיבי ההערכה.

                       ב.        נוכחות סדירה בשיעורים.

                       ג.        הערכת מורה (תלמידאות).

הציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע. השיטה מופעלת בכל מקצוע בנפרד בהתייחס לאחוזי ההיעדרות מתוך השיעורים שהתקיימו.

3.     חל איסור חמור לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא קבלת אישור מבעל תפקיד שהוסמך לכך.

4.     לתלמיד יותר לצאת מביה"ס לפני תום שעה רביעית רק בליווי מבוגר.

5.     תלמיד המבקש לעזוב את ביה"ס מסיבות אישיות, יגיש למחנך מכתב מהוריו        מבעוד מועד. המחנך/ת ייתן לתלמיד אישור יציאה  מביה"ס. נעדר מחנך/ת הכיתה, יפנה התלמיד אל רכז/ת השכבה. התלמיד יציג את האישור שקבל למורה המקצועי, טרם עזיבתו את ביה"ס. גם במקרה זה יציאה לפני תום שעה רביעית תותר רק בליווי מבוגר.

6.     עפ"י הוראות משרד החינוך מחויבים ההורים ללוות את ילדם, במקרה שהתלמיד חש ברע במהלך יום הלימודים.

7.      עפ"י הוראות משרד החינוך, תלמידים לא ייעדרו מביה"ס לצורכי חופשה בארץ או נסיעה לחו"ל בזמן הלימודים, בית-הספר אינו אחראי על השלמת חומרי הלימוד ומתן אפשרות להיבחנות נוספת, אלא אם קיבלו אישור מיוחד מהפיקוח.

8.     טיולים, סיורים, ימי עיון, ימי שדה, הרצאות, שעורי חינוך, פעילות המגמות וכו' הם חלק מתוכנית הלימודים. ההשתתפות בפעילות היא חובה על פי כללי ההתנהגות בבית הספר.

9.     שיעורי התגבור ושעורים פרטניים שניתנים לתלמיד לאורך כל השנה הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וחלה על התלמיד חובת נוכחות מלאה.

 

אופן חישוב הציון הסופי במקצוע – על פי אחוז שעות היעדרות"מנות"

1.      מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

2.      תלמיד שלא נעדר כלל, או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – ציונו יהיה זהה לציון הישגיו. 

3.      תלמיד שנעדר מעל 15% אחוז משעות ההוראה בפועל ועד 20% – הציון המשוקלל של ההישגים הלימודיים  יופחתו 5 נקודות.

4.      תלמיד שנעדר מעל 20% אחוז משעות ההוראה בפועל ועד 25% – הציון המשוקלל של ההישגים הלימודיים  יופחתו  7 נקודות.

5.      תלמיד שנעדר מעל 25% אחוז משעות ההוראה בפועל ועד 30% – הציון המשוקלל של ההישגים הלימודיים יופחתו  9 נקודות.

6.      תלמיד שנעדר מ- 30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע –  ציונו הסופי יהיה 10  במקצוע.

7.      להלן טבלה מרכזת:

היעדרויות על פי "אחוז שעות העדרות"

ציון הנוכחות

עד 15% (כולל)

0

מ- 16% ועד 20% (כולל)

5-

מ- 21% ועד 25% (כולל)

7-

מ- 26% ועד 30% (כולל)

9-

מעל 30% ומעלה

ציון סופי 10

היעדרויות מוצדקות

היעדרויות שעל ביה"ס להכיר כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום המחצית:

1.      היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.

2.      היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

3.      היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר.

4.      היעדרות בשל השתתפות בפרויקטים ללמידה והעשרה המוכרים במשרד החינוך.

5.      היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר – באישור רכז השכבה.

6.      היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

7.      היעדרות מעל שלושה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

8.      היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

 

 

כל מקרה היעדרות אחר, ייחשב כהיעדרויות בלתי מוצדקות.

 

הצגת אישורים על היעדרויות (ע"פ הסיבות הנ"ל) תעשה עד שבועיים מיום ההיעדרות. לא יתקבלו אישורים לאחר שבועיים וההיעדרות תחשב בלתי מוצדקת. תאריך הוצאת האישור הרפואי חייב להיות במהלך ימי המחלה.

 בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים למנהלת החטיבה ותובאנה לדיון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג. למידה והערכה

 

בפתיחת כל מחצית יידע המורה את תלמידיו מהן דרישותיו במקצוע אותו הוא מלמד, ומהם הקריטריונים לפיהם הוא מעריך את הישגי התלמיד בלימודים.

 

אי הכנת שיעורי בית /אי הבאת ציוד לימודי, יפגעו בציון הערכת המורה. (תלמידאות)

יש לשמור על כללי יושר והגינות בזמן בחינה, בהגשת עבודות, בשיעורי הבית ובכל אמצעי הערכה. אי שמירה על טוהר הבחינות/עבודות  תגרור הורדת 2 ציונים בהתנהגות והציון במטלה יהיה אפס.

תלמיד שיתפס מעתיק במועד א' לא יורשת לגשת למועד ב'.

 

מבחנים:

מבחן מחצית

1.      התלמיד יקבל את לוח המבחנים , בתחילת מחצית א' ובתחילת  מחצית ב'.

2.      לוח המבחנים מחייב את המורה והתלמידים. שינויים בלוח המבחנים מותנים באישור סגנית בית-הספר. 

3.      זכותו של התלמיד להבחן אך ורק עד שלושה מבחנים בשבוע בנוסף למבחני מועד ב'.

4.      על המורה להבהיר לתלמידיו את החומר למבחן, תוכנו ומבנהו כשבוע לפני הבחינה.

5.      ביום הבחינה, על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים בכל שעות היום.

6.      התלמיד זכאי לקבל את המבחן תוך 3 שבועות מיום כתיבתו עם הערות    ותיקונים. החזרת המבחנים תעשה אך ורק בכיתה.

 

זכאות למועד ב' ונהלים

1.      תלמיד זכאי לגשת למועד ב' בשל היעדרות  מוצדקת, באישור רכזת השכבה. עד שתי בחינות במחצית.

2.      מבחן מועד ב' מפאת מחלה –  תלמיד חייב להראות אישור רפואי לרכזת השכבה מיד עם שובו מחופשת המחלה ולקבל אישור בכתב למועד ב'. באחריות התלמיד לגשת לרכזת השכבה ולבקש מועד ב עד 3 ימים לפני הבחינה החוזרת.

3.      תלמיד הנעדר מיום הבחינה בלבד – אישור יינתן עפ"י שיקול דעתה של רכזת השכבה.

4.      רכזת השכבה תיתן לתלמיד אישור היבחנות בכתב.  ללא אישור בכתב של רכזת השכבה לא יהיה רשאי התלמיד להיבחן במועד ב.  

התלמיד יצמיד את אישור ההיבחנות לטופס המבחן עם סיומו.

5.      תלמיד שהיעדרותו אינה מוצדקת ולא אושר לו מועד ב',  ציונו במבחן יהיה 0.

6.      תלמיד שנרשם למועד ב' ולא הגיע – ציונו במועד ב' יהיה 0.

 

שכבת ט' מחצית א' בלבד -מבחן חוזר לשיפור ציון

1.    למבחן חוזר רשאי לגשת רק תלמיד שנכשל בבחינה ( ציון פחות מ-55)

2.    תלמיד יהיה רשאי לשפר רק בשני מקצועות.

3.    מועד ב' מפאת מחלה, קודם למבחנים חוזרים לשיפור ציון.

4.    על התלמיד לגשת לרכזת השכבה לקבלת אישור בכתב להיבחנות. ללא אישור בכתב מרכזת השכבה לא יורשה התלמיד להיבחן.

5.    תלמיד שמשפר ציון, ציונו יורכב מ-70% מהציון הגבוה ו-30% מהציון הנמוך.

 

נוהל ערעור על ציון מבחן

1.      תלמיד הרוצה לערער על ציון שקיבל, יגיש את ערעורו בכתב למורה המלמד. בצרוף מבחן/ עבודה/ דוח מעבדה/מבחן מסכם/ תעודה,  ובו ינמק את הסיבות לערעורו. כל זאת בתנאי שהמטלה כתובה בעט ולא בעיפרון.

2.      על התלמיד להגיש את הערעור למורה המקצועי, לא יאוחר מיומיים לאחר החזרת הבחינה/עבודה/ קבלת תעודה. 

3.      המורה יחזיר לתלמיד את תשובתו  בכתב.

4.      במידה ותוצאות הערעור  אינם לשביעות רצונו, רשאי התלמיד להגיש את   הערעור לרכז המקצוע, באותו הליך. יש לצרף את הטופס עם תשובתו של המורה המקצועי לערעורו. התשובה של רכז המקצוע היא סופית.

הציון הגבוה שקיבל  התלמיד יחשב לציון הסופי במבחן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד. תכנית חברתית-ערכית וייעוצית          

 

הנושאים המרכזיים עליהם מושתתת התוכנית החברתיתערכית והייעוצית של ביה"ס עומדים בזיקה לאבני היסוד של החינוך החברתי והמערך הייעוצי:

חינוך לאורח חיים דמוקרטי, סולידריות חברתית וקהילתית, כשירות חברתית, טיפוח מצוינות  חברתית ומחויבות למדינת ישראל בדגש על שייכות.

 

 יתכנו שינויים בתוכנית ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בהתאם לתקופת הקורונה. כמו-כן בשל איסור על התקהלויות חלק מהפעילויות יתקיימו במסגרות כיתתיות.

 

 

 

בשנה"ל תשפ"ד תעסוק התוכנית החברתית בנושאי הליבה של משרד חינוך.

 

 

כתות ז'

כתות ח'

כתות ט'

נושאים מרכזיים:

1.  מעברים – פעילות הכרות וגיבוש.

2.  כישורי חברות.

3.  לקראת תעודה ראשונה.

4.  ניהול זמן והתארגנות לקראת מבחנים.

5.  אינטרנט בטוח.

6.  חינוך לערכים.

7.  שנת בר המצווה – טיפוח זהות אישית ושייכות למשפחה  ולשרשרת הדורות ועבודת שורשים.

8.  שיעורי אקטואליה.

9.  עבודת חקר.

נושאים מרכזיים:

1. חברות וחיזור.

2. גיל ההתבגרות.

3. תכנית מניעת שימוש לרעה  בחומרים מסוכנים.

4.  חינוך לערכים.

5. תכנית "אמץ אתר".

מורשת העיר רחובות.

6.  טיפוח זהות קבוצתית ושייכות  לקהילה.

7. עבודת חקר.

נושאים מרכזיים:

1.  פיתוח חוסן אישי.

2.  טיפוח  זהות יהודית, ישראלית, לאומית ותרבותית ושייכות למדינה.

3.  קבלת החלטות.

4.  חינוך לערכים.

5.  דיון בדילמות מוסריות.

6.   מעברים – לקראת המעבר לחטיבה עליונה.

7.  עבודת חקר.

 

טיולים וסיורים:

1.  טיול שנתי בנושא "טיילות  נכונה" לאזור גליל תחתון.

2.  סיורים לימודיים בנושא  הטמעת ערכים,  כולל ביקור במוזיאון.

3. מופע אומנותי (הצגה, סרט)

טיולים וסיורים במסגרת לימודי של"ח וידה"א:

1. טיול שנתי בנושא "הכרות עם המדבר והבקע" לאזור מדבר יהודה.

2.  גיחה וימי שדה בהתאם לתוכנית  הלימודים בשל"ח וידיעת הארץ.

3. סיורים לימודיים בנושא הטמעת ערכים: זהות קבוצתית וקהילתית, שייכות לחברת ביה"ס לעיר ולקהילה,  כולל ביקור במוזיאון.

4.   מופע אומנותי (הצגה, סרט)

טיולים וסיורים במסגרת של"ח וידה"א

1.  מסע שנתי בנושא "מסע משמעותי דרך מפגש תרבויות" לגליל העליון המערבי.

2.  ימי שדה בהתאם לתוכנית הלימודים בשל"ח וידיעת הארץ.

3.  סיורים לימודיים בנושא הטמעת ערכים,  כולל ביקור במוזיאון.

4.   מופע אומנותי (הצגה, סרט).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת התלמידים הבית ספרית

מועצת התלמידים היא גוף המייצג את חברת התלמידים. המועצה נבחרת פעם בשנה בבחירות דמוקרטיות ובה נציגים מכל השכבות.

בישיבות המועצה מועלות סוגיות הנוגעות לחיי התלמידים בביה"ס, נערך דיון ומגובשות דרכי פעולה למימוש ההחלטות.

המועצה פועלת במספר תחומים:

    1.          המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס, צוות המורים וועד          ההורים המרכזי, לקידום רווחתם של התלמידים.

      2.        המועצה יוזמת פרויקטים בנושאים רלוונטיים לחיי התלמידים בהתאם לערכי
     בית הספר.

     המועצה פועלת לקידום מעורבות התלמידים בחיי הקהילה.

המועצה מארגנת פעילויות חברתיות במהלך השנה (פורימון,  מסיבות) ופועלת להנעמת  שהותם של התלמידים בבית הספר  (מוסיקה בהפסקות, כיבוד בערבי חג ועוד).

 
 

ביה"ס מעודד חברת תלמידים פעילה ותורמת במסגרות שונות: בהתנדבות בקהילה, במועצת התלמידים ובהכנת שיעורי חינוך. כיתתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון ידיעת הארץ

 

לכל פעילות חוץ בית-ספרית במסגרת לימודי ידיעת הארץ, חובה להגיע עם הציוד הבא:

למענכ"מ –

ל לבוש (חולצת בית ספר תקנית, מכנסיים ארוכים בלבד).

ממים (1.5 ליטר בימי שדה. 3 ליטר ליום בגיחה ובטיול שנתי)

עעט למילוי משימות.

נ נעליים סגורות ונוחות להליכה.

כ כובע להגנה מפני השמש.

ממזון לכל היום.

בנוסף, יש להביא תרמיל גב לנשיאת ציוד, שקיות אשפה, כלי אוכל (כוס, צלחת וסכו"ם רב פעמיים).   על ציוד נוסף נודיע לפני כל פעילות.

במידה וקיים חשש לגשם, יש להצטייד במטרייה, מעיל ומערכת לימודים מינימאלית. 

חשוב ביותר: תלמיד שיופיע לפעילות חוץ בית-ספרית שלא לפי ההנחיות וללא הציוד הנדרש, לא ישתתף בפעילות ויישאר בבית הספר (ההנהלה תדאג לו לפעילות חלופית למשך כל היום).

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת