בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת                     ביולוגיה הוא התחום המדעי הכי "חי" מבין מקצועות המדעים ומומלץ לכל אחת ואחד לבחור בו במהלך הלימודים בתיכון.

הגדרות כלליות כניסה למערכת