צוות הנהלת קרית החינוך

מירב כפיר                          מנהלת קרית החינוך 

רונית שילוביץ                     מנהלת חטיבה עליונה

רוזלין צנטנר                       סגנית מנהלת חט"ע

רחל סקאל                          רכזת הערכה ומדידה

מרסל שמואלי                     מנהלת חט"ב א'

סיגלית מנור בן-משה         סגנית מנהלת חט"ב א'

כרמית לויס                        מנהלת חט"ב ב'  

סיגל ניסים                        סגנית מנהלת חט"ב ב'      

                                         מנהלת אשכול הפיס

רונית ברד                        רכזת תוכנית נחשון

אלה כוכבי                        נציגת הצוות הייעוצי בהנהלה                  

צוות הנהלה חטיבה ב'

כרמית לויס                 מנהלת חט"ב ב'

סיגל ניסים                  סגנית מנהלת 

דניאל דושי ששון         רכזת שכבת כיתות ז'

ליאת ישראלי              רכזת שכבת כיתות ח'

רוית בורג                   רכזת שכבת כיתות ט'

ימית טל                     רכזת חינוך חברתי

נאוה תירוש               יועצת שכבות  ז + ט  

ליז פריאל                 יועצת שכבות  ח + ט   

רכזי שכבות, יועצות ומחנכי כיתות

 

שכבת כיתות ז'

שכבת כיתות ח'

שכבת כיתות ט'

רכז/ת שכבה:

דניאל דושי ששון

ליאת ישראלי

רוית בורג

יועצת שכבה:

 נאוה תירוש

ליז פריאל                   

 

ליז פריאל ונאוה תירוש

 

מחנכי כיתות:

ז/1 : דנה צור      

ז/2: דניאל דושי ששון

ז/3:  סיגל ניסים

ז/4: יובל אליהו

ז/5: אינה יוקלר




ח/1 : לימור אמריליו  

    ח/2: ליאל אברהמי

ח/3: ליאת ישראלי

ח/4: ציפי דביר

ח/5: שלי זאנה

ח/6: זוהר גלאם לוי

ח/7:

ח/8: הדס ברנשטיין

ט/1: מוריה נעמת

 ט/2: אורית ארז

ט/3: רוית בורג

ט/4: יעלה גרסטנר

ט/5: ימית טל

ט/6: מיטב חיים 





   

 

 
       

רכזי מקצוע

  

מקצוע / מגמה

שם רכז המקצוע

אנגלית                                                                  

לימור מילס

מתמטיקהטל ימית

מדעים  

ספרות

מירי  אהרונסון

רותם פרץ

עברית
שלי זאנה

חינוך גופני

של"ח                                                         

ערבית וזה"ב 

היסטוריה ואזרחות

מגמת תקשורת

מגמת עתודה מדעית טכנולוגית

מגמת כדור יד

 אורן חייקיס

דודו זינגר

זוהר לוי

 לימור אמריליו

יובל הנדל

אורית ארז

אמיתי  דיין

מת"ליתליאת ישראלי

רכזים לתפקידים מיוחדים

רכזים לתפקידים מיוחדים

התפקיד                                                      שם הרכז

רכז טיולים                                                            דודו זינגר

רכזת ביטחון ורכזת מערכת                                  רוית בורג

רכזת חינוך חברתי ומלוות מועצת תלמידים         ימית טל     

רכזת הערכה ומדידה ואחראית משוב                   דפנה מלכה 

 רכזת פדגוגית                                                     סיגל ניסים                     

מב"סית                                                                ליז פריאל

רכזת השתלבות והכלה                                       הדס ברנשטיין

 רכזת תקשוב                                                      מוריה נעמת       

רכזת שילוב                                                        צופית חסיד משעניה

 פסיכולוג ביה"ס                                                 לירון מועלם   

הגדרות כלליות כניסה למערכת