צוות הנהלה חטיבה ב'

פזית שני             מנהלת החטיבה

כרמית לויס                 סגנית מנהלת 

סיגל ניסים                 רכזת שכבת כיתות ז'

חנה מועלם                 רכזת שכבת כיתות ח'

רחלי פילו-דפנה         רכזת שכבת כיתות ט'

רחלי פילו-דפנה         רכזת חינוך חברתי

נאוה תירוש             יועצת שכבות  ז+ט  

פריאל ליז                יועצת שכבות  ח+ט   

מוריה נעמת             רכזת תקשוב

 

שכבת כיתות ז'

שכבת כיתות ח'

שכבת כיתות ט'

רכז/ת שכבה:

סיגל ניסים

חנה מועלם

רחלי פילו-דפנה

יועצת שכבה:

נאוה תירוש

ליז פריאל

נאוה תירוש

וליז פריאל

    

מחנכי כיתות:

ז/1 : עידית אהרון         ז/2: סיגל ניסים

ז/3:  זוהר לוי

ז/4: רוית בורג

ז/5: נאוה תירוש

 

ח/2: חנה מועלם  ח/3: ליז פריאל

ח/4: מוריה נעמת

ח/5: שלי זאנה

ח/6: שרית לסט

ט/2:  ליאת ישראליט/3: לימור אמריליו

ט/4: רחלי פילו-דפנה

ט/5: ימית טל

ט/6: ליאת שלמה

 

 

 

 

 

    

 

רכזי מקצוע:

 

מקצוע / מגמה

שם רכז המקצוע

אנגלית                                                                  פרידה צרפתי
מתמטיקהטל ימית

מדעים  וטכנולוגיה

ספרות

מירי  אהרונסון

חגית פרץ

עבריתשלי זאנה

חינוך גופני

תנ"ך                                                           

ערבית  

צרפתית

גאוגרפיה  

היסטוריה ואזרחות

של"ח   

חינוך מיוחד

מגמת כדור יד

אורן חייקיס

עידית אהרון

זוהר לוי

סילבי אמסלם

עדי אברמסון

לימור אמריליו

אפרתי הילה

ליאת שלמה

אמיתי  דיין

תקשורת ניו מדיהויוה מרגי

רכזים לתפקידים מיוחדים

התפקיד                                                      שם הרכז

רכזת טיולים                                                         הילה אפרתי

רכזת ביטחון                                                         רוית בורג

רכזת חינוך חברתי ומלוות מועצת תלמידים               רחלי פילו-דפנה

רכזת הערכה ומדידה ואחראית משוב                       דפנה מלכה 

 רכזת פדגוגית                                                       שרית לסט                     

מב"סית                                                                 ליז פריאל

רכזת השתלבות                                                    ליאת שלמה

 רכזת תקשוב                                                      מוריה נעמת       

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות