צוות הנהלה חטיבה ב'

פזית שני             מנהלת החטיבה

כרמית לויס             סגנית מנהלת 

חנה מועלם               רכזת שכבת כיתות ז'

רחלי פילו-דפנה       רכזת שכבת כיתות ח'

עידית אהרון            רכזת שכבת כיתות ט'

אברמסון עדי          רכזת חינוך חברתי

נאוה תירוש             יועצת שכבות  ח+ט  

פריאל ליז               יועצת שכבות  ז+ח   

רחלי פילו-דפנה       רכזת תקשוב

 

שכבת כיתות ז'

שכבת כיתות ח'

שכבת כיתות ט'

רכז/ת שכבה:

חנה מועלם

רחלי פילו-דפנה

עידית אהרון

יועצת שכבה:

ליז פריאל

נאוה תירוש

ליז פריאל

 

נאוה תירוש

    

מחנכי כיתות:

ז/2 – חנה מועלם 

 

ט/1 – זוהר לוי

ט/2–  עידית אהרון

 

ז/3–  זוהר חס

ח/2– ליאת ישראלי

ט/3 – מירי אהרונסון

 

ז/4 –  מוריה נעמת

ז/5 –  שלי זאנה

ז/6 –שרית לסט

ח/3 –  לימור אמריליו

ח/4 –  רחלי פילו-דפנה

ח/5 – ימית טל

ח/6 – ליאת שלמה

ט/4 –  ליאת ישראלי

ט/5 – נאוה תירוש

ט/6 – שרית לסט

 

רכזי מקצוע:

 

מקצוע / מגמה

שם רכז המקצוע

אנגלית                                                                  פרידה צרפתי
מתמטיקהטל ימית

מדעים  וטכנולוגיה

ספרות

מירי  אהרונסון

חגית פרץ

עבריתשלי זאנה

חינוך גופני

תנ"ך                                                           

ערבית  

צרפתית

גאוגרפיה  

היסטוריה ואזרחות

של"ח   

חינוך מיוחד

מגמת כדור יד

אורן חייקיס

עידית אהרון

זוהר לוי

סילבי אמסלם

עדי אברמסון

לימור אמריליו

אפרתי הילה

ליאת שלמה

אמיתי  דיין

תקשורת ניו מדיהויוה מרגי

רכזים לתפקידים מיוחדים

התפקיד                                                      שם הרכז

רכזת טיולים                                                         הילה אפרתי

רכזת ביטחון                                                          אסתי זמר

רכזת חינוך חברתי ומלוות מועצת תלמידים          עדי אברמסון

רכזת הערכה ומדידה ואחראית משוב                   דפנה מלכה                                     

רכזת תוכנית מל"א                                               סיגל ניסים

מב"סית                                                                 ליז פריאל

רכזת השתלבות                                                   ליאת שלמה

 רכזת תקשוב                                                      רחלי פילו-דפנה       

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות