צוות הנהלה חטיבה ב'

כרמית לויס         מנהלת החטיבה

סיגל ניסים               סגנית מנהלת 

רוית בורג                רכזת שכבת כיתות ז'

סיגל ניסים              רכזת שכבת כיתות ח'

חנה מועלם            רכזת שכבת כיתות ט'

ימית טל                   רכזת חינוך חברתי

נאוה תירוש             יועצת שכבות  ז + ח  

פריאל ליז                יועצת שכבות  ז + ט   

מוריה נעמת             רכזת תקשוב

 

שכבת כיתות ז'

שכבת כיתות ח'

שכבת כיתות ט'

רכז/ת שכבה:

רוית בורג

סיגל ניסים

חנה מועלם

יועצת שכבה:

ליז פריאל נאוה תירוש

נאוה תירוש                   

ליז פריאל

 

    

מחנכי כיתות:

ז/1 : מוריה נעמת       ז/2: אורית ארז

ז/3:  רוית בורג

ז/4: יעלה גסטנר

ז/5: ימית טל

ז/6: ליאת שלמה

ח/1: אסתי אלמקייס 

 ח/2: סיגל ניסים

ח/3: זוהר לוי

ח/4: ליאת ישראלי

ח/5: נאוה תירוש

 

 

ט/2:  חנה מועלם

ט/3: ליז פריאל

ט/4: ציפי דביר

ט/5: שלי זאנה

ט/6: שרית לסט

  

 

 
    

רכזי מקצוע:

 

מקצוע / מגמה

שם רכז המקצוע

אנגלית                                                                  

לימור מילס

מתמטיקה טל ימית

מדעים  וטכנולוגיה

ספרות

מירי  אהרונסון

חגית פרץ

עברית שלי זאנה

חינוך גופני

תנ"ך                                                           

ערבית  

גאוגרפיה  

היסטוריה ואזרחות

של"ח   

חינוך מיוחד

מגמת כדור יד

אורן חייקיס

אסתי אלמקייס

זוהר לוי

 

לימור אמריליו

אפרתי הילה

ליאת שלמה

אמיתי  דיין

תקשורת ניו מדיה אלין וייס 

רכזים לתפקידים מיוחדים

התפקיד                                                      שם הרכז

רכזת טיולים                                                         הילה אפרתי

רכזת ביטחון                                                         רוית בורג

רכזת חינוך חברתי ומלוות מועצת תלמידים          ימית טל     

רכזת הערכה ומדידה ואחראית משוב                   דפנה מלכה 

 רכזת פדגוגית                                                      שרית לסט                     

מב"סית                                                                 ליז פריאל

רכזת השתלבות                                                   ליאת שלמה

 רכזת תקשוב                                                      מוריה נעמת       

הגדרות כלליות כניסה למערכת