הנהלת בית הספר

הנהלת חט"ב  א'

מירב כפיר         –        מנהלת קריית חינוך

מרסל שמואלי         –         מנהלת חט"ב א'

סיגלית מנור בן משה –       סגנית מנהלת חט"ב  א'

  אילה לוי      –         רכז שכבת כיתות ז'

 יהודה צברי         –         רכז שכבת כיתות ח'

בנימין גובר          –         רכזת שכבת כיתות ט'

תהילה הלר           –          רכזת חינוך חברתי

 אלה כוכבי –          יועצת שכבות  ח' +ט'  

איריס פרסלר –       יועצת שכבות  ז' +ט'

 

רכזי מקצוע

המקצוע/מגמהשם רכז המקצוע
  
אנגליתברניס פרג
מתמטיקהליהי צור

מדעים  וטכנולוגיה

ספרות

דורית חסון

אלונה ברפמן

עבריתורד פרידמן

 

חינוך גופני

תנ"ך

ערבית

היסטוריה ,אזרחות וזה"ב

של"ח  וידיעת הארץ

השתלבויות

מתי"א

חינוך מיוחד

מגמת מחול

 

אורן חייקיס

בנימין גובר

טיראן בן חור

 

עדי סבר

ניצן פרימרמן

מיכל כץ

ורד מרדכי

אורלי גטרייכט

 שירה רוזנטל

 

י

רכזים לתפקידים מיוחדים

התפקיד

שם הרכז

רכזת טיולים

דגנית סבירסקי / ניצן פרימרמן

רכזת ביטחון

 חינוך חברתי ומלוות מועצת תלמידים

ורד מרדכי

תהילה הלר

רכזת הערכה ומדידה 

מערכת ואחראית משוב

רכזת לקויות למידה

רכזת תוכנית מל"א

מב"סית

רכז מחשוב ואתר בית ספרי

ברניס פרג

סיגלית מנור בן משה

מיכל כץ

ורד מרדכי

אלה כוכבי

דובי פרידמן

הגדרות כלליות כניסה למערכת