מירב כפיר-מנהלת קריית החינוך
רונית שילוביץ-מנהלת חטיבה עליונה
רוזלין צנטנר-סגנית מנהלת חטיבה עליונה
מרסל שמואלי- מנהלת חט"ב א
סיגלית מנור בן משה- סגנית מנהלת חט"ב א
כרמית לויס- מנהלת חט"ב ב
סיגל ניסים- סגנית מנהלת חט"ב ב
עירית דוידוביץ- מנהלת אשכול פיס
גל לב ארי ארד- נציגת צוות יעוצי בהנהלה
הגדרות כלליות כניסה למערכת