קישור לחוברת עבודה במתמטיקה לעלולים לכיתה ז קיץ 2022

הגדרות כלליות כניסה למערכת