נושאים למבחן במדעים לעולים לכיתה ח'

נושאים

עמודים בספר הלימוד

הגדלים הפיזיקליים מסה ונפח :

הגדרה, יחידות מדידה, מכשיר מדידה,
המרה של יחידות מידה, דירוג מסות ונפחים מהקטן לגדול,
מדידת מסה/נפח של מוצקים נוזלים וגזים..

83-101

שלושת מצבי הצבירה: מוצק, נוזל וגז
תכונות של שלושת מצבי הצבירה לגבי:
צורה, זרימה, נפח ומסה

שמות התהליכים במעבר בין מצבי הצבירה:
רתיחה, התעבות, התכה, קיפאון.
לדעת איזו פעולה גורמת לכל אחד מהתהליכים (חימום או קירור).

עמודים 79-99, במחברת

4 עקרונות מודל החלקיקים (4 המשפטים)

עמוד 128 ,130-135, מחברת

שלושת מצבי הצבירה על פי מודל החלקיקים: היערכות החלקיקים, מהירות ואופן תנועת החלקיקים, כוחות המשיכה הפועלים בין החלקיקים.

עמודים 149 ,150-151 ,152-155

טבלה מסכמת – במחברת

שאלות תרגול בספר:

מסה ונפח: עמודים 115-118.

מודל חלקיקי: עמודים 167-171 ועמודים 206-208.

בנוסף, ניתן להיעזר במטלות שביצעתם בילקוט הדיגיטלי במהלך השנה.

 

למידה פורייה!!!

הגדרות כלליות כניסה למערכת