חומר למבחן לעולים לכיתה ט' - כימיה

אטומים ויונים

  לדעת להגדיר את המושגים הבאים:
  אטום, מספר אטומי,  יון, יון חיובי, יון שלילי, אלקטרון e, פרוטון p, ניוטרון   n

·       כוחות משיכה חשמליים (בין מטענים מנוגדים), כוחות דחייה חשמליים (בין מטענים זהים)

·       אטום – לדעת את מבנה האטום (גרעין חיובי, מ p ו n ענן אלקטרונים e, מס' אטומי)
           הרכב האטום, מטען האטום

·       יון – כיצד אטום הופך ליון? כיצד נוצר יון חיובי? כיצד נוצר יון שלילי?
       אופן הכתיבה של יון (חיובי או שלילי) ושל אטום

בספר מדעי החומר: עמודים 23-30, 43,  49,  52-54

טבלת היסודות
   יסודות בטבלת היסודות מסודרים בשורות – לפי מס' אטומי עולה, ובטורים – לפי תכונות משותפות

·       מתכות ואל מתכות – לדעת לזהות יסוד מתכתי ויסוד אל מתכתי לפי המיקום שלו בטבלת היסודות.
לדעת את תכונות המתכות ואת תכונות האל-מתכות

·       משפחות כימיות – לדעת את התכונות של 3 משפחות כימיות:
משפחת המתכות האלקליות (טור 1), משפחת ההלוגנים (טור 7), משפחת הגזים האצילים (טור 8)

בספר מדעי החומר: עמודים 31-44


סוגי חלקיקים וסוגי חומרים

לדעת לזהות דגמים מצוירים של: אטום (חלקיק), מולקולה של יסוד (חלקיק), מולקולה של תרכובת (חלקיק)
יסוד (חומר), תרכובת (חומר).

בספר מדעי החומר: עמודים 15-20, 43 שאלה 3, 66,  ובמחברת 

         בהצלחה!

צוות מדעים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת