חזון בית הספר

בתפיסתנו החינוכית אנו מאפשרים לך לממש את היכולות הטמונות בך בהתאם לכישוריך האישיים ע"י התמדה והשקעה בלימודים, תוך כדי טיפוח התנהגות ההולמת את רוח ביה"ס.

שאיפתנו היא להקנות לך ערכים של כבוד לאדם, סובלנות, ידידות וקבלת השונה בחברה. אנו מחנכים ברוח התרבות היהודית והאוניברסאלית לאהבת האדם, העם והארץ.

המטרות החינוכיות של קרית חינוך "קציר"

  • להקנות לתלמיד ידע בתחומי דעת שונים ולאפשר למספר מרבי של תלמידים לסיים בהצלחה את הלימודים בביה"ס העל יסודי.
  • לפתח לומד עצמאי בעל מיומנויות של למידה וחשיבה, כדי שיתמודד בהצלחה עם אתגרי החברה בעתיד.
  • להקנות לתלמיד דפוסי התנהגות המתחייבים מהמסגרת בה נמצא האדם, תוך לקיחת אחריות על מעשיו.
  • לחנך את התלמיד לכבד את החוק, לכבוד הדדי, לסובלנות, עזרה לזולת ולקבלת השונה, כאדם וכאזרח במדינה דמוקרטית.
  • להקנות למתבגר ערכים של תרבות יהודית ואוניברסאלית, לגיבוש זהותו האישית והלאומית.
  • לפתח תרבות בית-ספרית המעמידה את הדאגה לפרט במרכז העשייה החינוכית ויוצרת תחושה של שייכות לביה"ס.
הגדרות כלליות כניסה למערכת