יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג

השנה יום הזיכרון לשואה ולגבורה נערך בצל 80 שנה למרד גטו וורשה ובדגש על גילויי הגבורה במלחמה בנאצים. קריית החינוך התכנסה בבוקר במגרש הספורט, שלל חולצות לבונות וטכס מרגש פתחו את אירועי היום. רק כ150000 ניצולים עדיין חיים בקרבינו ומספרם פוחת מיום ליום. טכסטים נוגעים ושירים מרגשים הושמעו במהלך הטכס ולאחר מכן התכנסות בכיתות לשיעורי חינוך

הגדרות כלליות כניסה למערכת