לוח צלצולים שנה"ל תשפ"ד 


 

בוקר טוב קציר

08:15 –  08:30

שיעור ראשון

08:30 –  09:05

שיעור שני

09:05 –  09:50

הפסקה

 09:50 – 10:10

שיעור שלישי

10:10 –  10:55

שיעור רביעי

11:00 –  11:45

הפסקה

11:45- 11:55

שיעור חמישי

11:55- 12:40

הפסקה

12:40- 12:45

שיעור שישי

13:30- 12:45

הפסקה

13:40-13:30

שיעור שביעי

13:40- 14:25

הפסקה

14:25- 14:30

שיעור שמיני

14:30- 15:15

הפסקה

15:20-15:15

שיעור תשיעי

15:20- 16:00

 

 

pe03254_[1]                              

                                שנה טובה ומוצלחת

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת