לוח צלצולים שנה"ל תשפ"ד

שיעור ראשון

08:15- 09:00
   

שיעור שני

09:05- 09:50

הפסקה 

10:10-09:50

שיעור שלישי

10:10- 10:55
   

שיעור רביעי

11:00- 11:45

הפסקה 

12:00-11:45

שיעור חמישי

12:00- 12:40

הפסקה                   

 
12:45-12:40
 

שיעור שישי

12:45- 13:25
הפסקה  13:45-13:25

שיעור שביעי

13:45- 14:25

הפסקה

14:30-14:25

שיעור שמיני

14:30- 15:15

 

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת