לוח צלצולים שנה"ל תשע"ז

שיעור ראשון

09:00- 08:15
  

שיעור שני

09:50- 09:05

הפסקה 20 ד'

09:50-10:10

שיעור שלישי

10:55- 10:10
  

שיעור רביעי

11:45- 11:00

הפסקה 10 דק'

11:45-11:55

שיעור חמישי

12:40- 11:55
  

שיעור שישי

13:30- 12:45
הפסקה 10 דק'13:30-13:40

שיעור שביעי

14:25- 13:40

הפסקה  5 דק'

14:25-14:30

שיעור שמיני

15:15- 14:30

 

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת