מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הבית ספרית

מועצת התלמידים היא גוף המייצג את חברת התלמידים. המועצה נבחרת פעם בשנה בבחירות דמוקרטיות ובה נציגים מכל השכבות.

בישיבות המועצה מועלות סוגיות הנוגעות לחיי התלמידים בביה"ס, נערך דיון ומגובשות דרכי פעולה למימוש ההחלטות.

המועצה פועלת במספר תחומים:

     1.            המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס, צוות המורים וועד ההורים המרכזי, לקידום רווחתם של התלמידים.

       2.         המועצה יוזמת פרויקטים בנושאים רלוונטיים לחיי התלמידים בהתאם לערכי
     בית הספר.

     המועצה פועלת לקידום מעורבות התלמידים בחיי הקהילה.

המועצה מארגנת פעילויות חברתיות במהלך השנה (פורימון,  מסיבות) ופועלת להנעמת  שהותם של התלמידים בבית הספר  (מוסיקה בהפסקות, כיבוד בערבי חג ועוד).

 
 

ביה"ס מעודד חברת תלמידים פעילה ותורמת במסגרות שונות: בהתנדבות בקהילה, במועצת התלמידים ובהכנת שיעורי חינוך. כיתתיים.

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת