מבחני מעבר לעולים לכיתה ט

בי"ס קציר א' רחובות

קיץ  2023

 

נושאים למבחן מעבר לתלמידים העולים לכיתה ט'

נושאים למבחן מעבר בעברית

1. הבנת הנקרא– סוגי טקסטים שונים.

2. הבעה בכתב– כתיבה טיעונית.

3. לשון– חלקי דיבור (שם עצם, שם תואר, פועל, שם פועל ושם פעולה),
צירופים שמניים (סמיכות ושם עצם ותוארו כולל יידוע, ריבוי והמרות),
פעיל- סביל, דיבור ישיר- דיבור עקיף, שם המספר, מילות קישור ומאזכרים.

4. מילונאות ואוצר מילים כולל יחסי מילים: נרדפות וניגודיות.

 

נושאים למבחן מעבר בהיסטוריה

ספר הלימוד מסע אל העבר, קדמה ומהפכות מאות 16-19 .

1. פרק ב'- הנאורות ורעיונותיה ע"מ 21-33.

2. פרק ג'- המהפכה האמריקאית, יישום רעיונות הנאורות ע"מ 35-50 .

3. פרק ז- המהפכה הצרפתית ע"מ 88-104 .

מבנה המבחן

1. חלק א' חובה– שאלת קטע מקור מילולי 30 נקודות.

2. חלק ב'– שאלת חובה 24 נקודות.

3. חלק ג' בחירה– לבחור 2 שאלות ולהשיב עליהן בהרחבה.

 

 

נושאים למבחן מעבר בתנ"ך

שמואל א' פרקים ח', ט', י', י"א

חלק א'- מיומנויות, שפת המקרא:

1. ו' ההיפוך

2. האות ה'- תפקיד ומשמעות: ה' השאלה, ה' המגמה והכיוון, ה' הידיעה, ה' השייכות.

3. טעמי המקרא.

4. אקספוזיציה (עפ"י מזד"ה).

5. ביטויים מרכזיים ומטבעות לשון השגורים עד ימנו- מקור ומשמעות.

6. אפיון ישיר ואפיון עקיף.

7. יכולת ביסוס טענה- ע"י נימוק וציטוט.

חלק ב'- שאלות פתוחות:

1. שלוש המלכות של שאול.

2. מוטיב האחדות.

3. משפט המלך.

4. חוק המלך.

5. הבנת הנושא ויצירת קישור לימינו.

6. יכולת ביסוס טענה- ע"י נימוק וציטוט.

חלק ג'- מקומות מספרים:

1. איתור מקום מתוך פרק מסוים במפה.

2. תיאור האירוע שהתרחש במקום.

3. יכולת ביסוס התיאור ע"י ציטוט מתאים.

בהצלחה!

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת