עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ח' א

תלמידים יקרים, עליכם לענות על דפי העבודה באופן מסודר (כולל דרך פתרון) במחברת המיועדת לכיתה ח'. בתחילת השנה יערך מבדק על העבודה והוא יהווה 10% מהציון של מחצית א'. תלמידים שנכשלו בסוף כיתה ז' ומעוניינים להישאר בהקבצה א' צריכים לעבור מבחן מעבר. פתירת עבודה זו יכולה לעזור להם להצליח במבחן. נושאים למבחן מעבר/ למבדק תחילת שנה מספרים מכוונים, סדר פעולות חשבון, ביטויים אלגבריים, משוואות, פתרון בעיות, סימון נקודות במערכת צירים, משפט פיתגורס, גיאומטריה: ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, זוויות צמודות, זוויות קודקודיות, זוויות בין ישרים מקבילים, סכום זוויות במשולש, היקף ושטח צורות גיאומטריות. (משולש, מרובעים)
  1. נתון מרובע ABCD . שיעורי קודקודיו הם: A(-6;-3) B(3;-3)  C(3;4)  D(-6;4)

   סרטטו את המרובע במערכת צירים. איזה סוג של מרובע התקבל?

   חשבו את שטח והיקף המרובע.

  1. נתון מלבן  ABCD . שיעורי שני קודקודי המלבן הם: A(-5;-3)  B(-5;-7) .

    ידוע כי אורך הצלע BC הוא 6 יח'.

    סרטטו במערכת צירים את המלבן וחשבו את היקפו ושטחו.

 

 

 

 

 

 

3.    פתרו את התרגילים הבאים.

משפט פיתגורס

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות