עבודת קיץ במתמטיקה לעולים לח הקבצה ב

 

חט"ב א' קציר  ,קיץ 2018

 

עבודת קיץ במתמטיקה  לתלמידים העולים לכיתה ח'  הקבצה ב', ח מיצוי      

תלמידים יקרים, עליכם לענות על דפי העבודה באופן מסודר (כולל דרך פתרון)  

במחברת המיועדת לכיתה ח'.

 

1.      התאימו בין הנקודה לבין שיעורי הנקודה המתאימים לה. (בערך)

1. (22 , 22-)         2. (9- , 15-)         3. (16- , 4)          4. (16- , 4-)           5. (17 , 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        איזה ביטוי הוא שווה ערך לביטוי x3 ?

1.      3x         2.    x × x × x           3.     x2 + x                   4.     x + x + x

3.       איזה מספר יש להציב בביטוי:  3x – 9    כדי שערך הביטוי יהיה (15-) ?

א)  2

ב)  (2-)

ג)  5

ד)  3

4.        הציבו a = 5,   b = (-4),   c = 1  בביטוי:  2a – b + c      וחשבו את ערכו של הביטוי.

 

5.        אם נציב (2-) בביטוי:  -3x + 5   נקבל:

  א)   10                                              

  ב)   0            

  ג)  11

6.       נפח תיבה הוא 120 סמ"ק. מצא את גובהה על פי הנתונים שבשרטוט.

    
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

7.       AB הוא קו ישר.
לכל שרטוט בנו משוואה מתאימה כדי למצוא את X .
מה גודל הזווית
ACD בכל שרטוט ? רשמו נימוק גיאומטרי.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.       נתונים שני ישרים נחתכים.

א.         מה גודלו של X? רשמו נימוק גיאומטרי.

     ב.     מה גודלו של Y? רשמו נימוק גיאומטרי.

 

9.       חשבו את הזוויות במשולש, על פי הנתונים.

השלימו: נימוק גיאומטרי: סכום זוויות במשולש _____

 

10.   נתון ריבוע ששטחו 81 סמ"ר.

                                 א.         מצאו את צלע הריבוע ____________

                                 ב.         חשבו את היקף הריבוע ___________

11. נתון מלבן שאורכו גדול ב-7 מס"מ מרוחבו.

                                 א.         רשמו ביטוי אלגברי לאורכו של המלבן _____

                                 ב.         ידוע שהיקף המלבן הוא 26 ס"מ.
בנו משוואה מתאימה ומצאו את אורכי המלבן.

                                  ג.          חשבו את שטח המלבן.

 

12.  

 

 

13. באיזה מהשרטוטים שלפניכם 1 = 45°?

i.

ii.

iii.

iv.

 

14.  לפניכם משולשים שמידותיהם נתונות בעזרת ביטויים אלגבריים.
חשבו את אורכי הצלעות אם ידוע היקף המשולש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   KR ו- TM הם קטעים הנחתכים בנקודה L.

TLR =60 °K = 90°
חשבו את גודל  הזווית ֹ° __    =∢KLM

נימוק:_______________________
חשבו את גודל הזווית
ֹ° __    =∢KML

נימוק:_______________________

 

16. פתרו את  המשוואות הבאות:

א.                       ן.            יא.              

ב.               ז.                יב .

ג.          ח.               יג.                    

ד.               ט.                יד.

ה.           י.          טו.

17. פתרו את התרגילים הבאים.

13 + 7 × 2 – 6 =

ה.

100 : (-5)2 =

ו

(62 – 14) : 2 =

ג.

50 – (7 + 4 × 23)=

36 – (6 + 3 × 11) =

ד

 

18.  מחיר מחברת עבה x שקלים.
 מחירה של מחברת דקה קטן ב- 3 שקלים ממחיר  מחברת עברה.

                                 א.         רשמו ביטוי אלגברי למחיר מחברת דקה _______________

                                 ב.         איזה ביטוי מתאר מחיר של 6 מחברות דקות?

א)     6x – 3  שקלים

ב)     6(x – 3) שקלים

ג)       3(x – 6) שקלים

ד)      6(x + 3) שקלים

                                  ג.          ידוע שמחיר 6 מחברות דקות הוא 30 ₪. בנו משוואה מתאימה ומצאו את המחיר של מחברת עבה ומחברת דקה.

 

 

 

19.   א). מחיר עט x שקלים. מחיר חבילת עפרונות גדול ב- 5 שקלים ממחיר העט.

                                 א.          רשמו ביטוי אלגברי למחיר חבילת עפרונות _____________

                                 ב.         איזה ביטוי מתאר מחיר של 3 חבילות עפרונות?

1) שקלים

2) שקלים

3) שקלים

4) שקלים

 

                                  ג.          רות קנתה 6 עטים ו- 3 חבילות עפרונות ושילמה בסך הכל 75 שקלים. מה מחיר העט?

 

20. כתבו  ליד כל אחד מהתרגילים שלפניכם נכון / לא נכון :

 

21.  בעיות מספרים 

1.           אם נכפול מספר פי 8 ונחבר לתוצאה 12 נקבל 100 . מצאו את המספר.

2.           מספר אחד גדול ב- 6 ממספר שני . סכום שני המספרים הוא 40 .  מצאו את שני המספרים.

3.           מספר אחד גדול פי 7 ממספר שני. סכום שני המספרים הוא 40 . מצאו את שני המספרים.

22. בעיות כלליות 

1.      מספר התלמידים בכיתה ז1 גדול ב- 7 ממספר התלמידים בכיתה ז2. בכיתה ז3 מספר התלמידים גדול פי 3 ממספר התלמידים ב- ז2.  בס"ה יש בשלוש  הכיתות 107  תלמידים. מצאו כמה תלמידים יש בכל כיתה.

2.      על השולחן יש פי 5 ספלים מצלחות . סה"כ יש על השולחן 54 ספלים וצלחות . כמה ספלים וכמה צלחות יש על השולחן.

3.      אורית בתיה וגלית חסכו בשבוע אחד כסף. בתיה חסכה ב-5 ₪ יותר מגלית. אורית חסכה פי 2 יותר מבתיה. סה"כ חסכו שלושתן 215 ₪. כמה כסף חסכה כל אחת מהן?

4.      נתון משולש ABC. זוויות C גדולה פי 2 מהזוויות B. הזוויות A גדולה ב- 20 מהזוויות B.
מצאו את גודלן של 3 הזוויות. (זכרו: סכום הזוויות במשולש הוא 1800 ).

5.      במשולש ישר זוויות אחת הזוויות החדות גדולה ב-100 מהזוויות החדה השנייה. מה גודלה של כל זוויות במשולש (זכרו: סכום הזוויות במשולש הוא 1800 ).

 

 

 

 

23. .   קריאת גרפים/ פונקציות

 

24. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. נתונה הפונקציה

         א.         מלאו את הטבלה הבאה:

 

 

0

3-

6-

12

5

3

X

5-

18

 

 

 

 

 

 

Y

 

         ב.         אם x=20  חשבו את ערכו של y. _____________

          ג.          אם y=26  חשוב את ערכו של x. _______________

 

 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה וחופשה נעימה!

 

צוות מתמטיקה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות