תלמידי כיתות ט השתתפו בגמר המחוזי בכדור יד

הגדרות כלליות כניסה למערכת