חוברת מידע לבוגרי חטב תשפבעבודות לעולים לכיתה ז'

עבודות לעולים לכיתה ז' ספרות – יומן קריאה לעולים לכיתה ז לקראת שנהל תשפ"ב מתמטיקה – עבודה לעולים לכיתה ז לקראת שנהל תשפ"ב אנגלית – חוברת עבודה עולים לכיתה ז לקראת שנהל תשפ"ב (2)

חוברת מידע לכיתה י תשמבנושאים למבחן דיאגנוסטי ומבחן שיפור שיבוץ לכיתה י' 4-5 יח"ל

נושאים למבחן דיאגנוסטי ומבחן שיפור שיבוץ לכיתה י' 4-5 יח"ל יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

עבודת קיץ לעולים ל- ט' הקבצה ב' מתמטיקה

עבודת קיץ לעולים ל- ט' הקבצה ב' יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. עבודת קיץ לעולים ל- ט' הקבצה ב' תלמידים יקרים, עליכם לענות על דפי העבודה באופן […]

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי כיתה ח' לתלמידים העולים לכיתה ט' הקבצה א'

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי כיתה ח' לתלמידים העולים לכיתה ט' הקבצה א' יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

מבחני מעבר 2021

מבחני מעבר 2021 מתמטיקה נושאים לדיאגנוסטי ומבחן מעבר לעולים לכיתה י 3 יחל מתמטיקה נושאים לדיאגנוסטי ומבחן שיפור שיבוץ לעולים לכיתה י 4-5 יחל נושאים למבחני מעבר – עולים לכיתה ח תאריכים – מבחני מעבר  נושאים למבחני מעבר – לעולים ל- ט

חנ"ג שכבה ח

חנ"ג

עבודות קיץ 2021

עבודות קיץ 2021 עבודות לתלמידים להם ניתנה הודעה בתעודה  היסטוריה – למסיימי ח  תנך -עבודת קיץ למסיימי ח  מדעים –  למסיימי ח מדעים –  למסיימי ז ספרות –  למסיימי ז   תרבות ישראל –  למסיימי ח  תרבות ישראל  – למסיימי ז   ערבית – למסיימי ז   חינוך גופני – למסיימי ז  חינוך גופני – למסיימי ח   של"ח  […]

עבודות קיץ

כתוב את הכותרת כאן יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.