פרוייקט השאלת ספרים

פרוייקט השאלת ספרים אגרת איסוף ספרים ומועדי חלוקה

נושאים למבחני מעבר

מבחני מעבר נושאים-למבחני-מעבר-עולים-לכיתה-ח. נושאים-למבחני-מעבר-לעולים-ל-ט. נושאיםלמבחני-מעבר-עולים-ל-י אנגלית-לעולים-לכיתה-י. תנאים-לזכאות-למבחן-שיפור-שיבוץ-במתמטיקה.  

תאריכי מבחני מעבר

כתוב את הכותרת כאן תאריכים-מבחני-מעבר-תשפ.

נהלי בטיחות נגיף הקורונה

נהלי בטיחות נגיף הקורונה