אליסקוד מסלול טכנולוגי לבנות

אליסקוד מסלול טכנולוגי לבנות

הורות למתבגרים בעידן הקורונה-הרצאה להורים 28.10

רישום להרצאה הורות בזמן קורונה 28.10 https://docs.google.com/forms/d/12azKPSetVgV1xlDoTvipfsy-QHCwv_-GUg8uB78a9i8/edit

הצהרת בריאות יומית לתלמיד

הצהרת בריאות יומית

נהלי בטיחות נגיף הקורונה

נהלי בטיחות נגיף הקורונה