open city רחובות

פעמיים כי טוב . היום יום ג כיבדו אותנו נציגות מטה משרד החינוך מחוז מרכז בביקור הכרות עם מהלך open city. התרשמות של פריצת דרך בחטיבות הביניים המון התרגשות מחוויות המורים והתלמידים והרבה מחשבות להמשך עשייה פורצת דרך.

הגדרות כלליות כניסה למערכת