בעלי תפקידים בקריית החינוך חטיבה עליונה

הנהלת קריית החינוך

מירב כפיר       –                  מנהלת קריית חינוך

רונית שילוביץ       –           מנהלת חטיבה עליונה

רוזלין צנטנר       –             סגנית מנהלת חטיבה עליונה

רכזים לתפקידים מיוחדים

שם הרכז

תפקיד

רוזלין צנטנררכזת פדגוגית
ענת לוירכזת חינוך חברתי
אולג פינגרוטרכז מערכת שעות ומשוב
רונית שילוביץרכזת לוח מבחנים
סמדר הרשקוביץ רכזת בגרויות
שרון רוזן רכזת מדידה והערכה, רכזת עבודות גמר
גילה בזינירכזת כיתות מב"ר
רונית ברדרכזת כיתות נחשון

יוסי כהן

נופר טולדו

רכז בטחון

רכזת מעורבות חברתית

דגנית סבירסקירכזת טיולים, 
שרקה גלי חןרכזת אתר בית ספרי
שחר אלעזרי

רכז לקויות למידה

  
הגדרות כלליות כניסה למערכת