בעלי תפקידים בקריית החינוך חטיבה עליונה

הנהלת קריית החינוך

מירב כפיר       –                  מנהלת קריית חינוך

רונית שילוביץ       –           מנהלת חטיבה עליונה

רוזלין צנטנר       –             סגנית מנהלת חטיבה עליונה

רכזים לתפקידים מיוחדים

שם הרכז

תפקיד

רוזלין צנטנררכזת פדגוגית
ענת לוירכזת חינוך חברתי
אולג פינגרוטרכז מערכת שעות ומשוב
רונית שילוביץרכזת לוח מבחנים
נינה לוי רכזת בגרויות
רחל סקאל רכזת מדידה והערכה
גילה בזינירכזת כיתות מב"ר
רונית ברדרכזת כיתות נחשון

יוסי כהן

סוזאנה בורשטיין

רכז בטחון

רכזת מעורבות חברתית

דגנית סבירסקירכזת טיולים, רכזת ליקויי למידה
שרקה גלי חןרכזת אתר בית ספרי
קובי בוחבוטרכז מועד ב'

שרון רוזן

רכזת עבודות גמר

הגדרות כלליות כניסה למערכת