אומנות

חומר למבחן מעבר בהשכלה כללית אמנות

  1. כדי ללמוד למבחן יש להיכנס למצגת שנמצאת במודל ביחידה ששמה "מצגת השיעור לצורך לימוד למבחן המעבר".
  2. יש לבחור שתי יצירות מתוך המצגת וללמוד את החומר עליהן, על פי ראשי הפרקים הבאים:
  • שם אמן, שם יצירה, שנה.
  • תיאור היצירה תוך הוכחת ידע אודותיה.
  • דיון באופן בו קשורה היצירה לחייו של האמן.
  • דיון בשני מרכיבים חזותיים ובתרומתם למשמעות היצירה.

במבחן יהיה על התלמיד לכתוב על שתי יצירות מתוך היצירות שבמצגת, לפי בחירתו.

מומלץ לשלב לימוד מתוך מחברת הקורס יחד עם הרחבה מהאינטרנט.

בהצלחה!

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות