לוח צלצולים שנה"ל תשע"ז

 

 

שיעור ראשון

09:00- 08:15

הפסקה 5 דק

09:00-09:05

שיעור שני

09:50- 09:05

הפסקה 20 ד'

09:50-10:10

שיעור שלישי

10:55- 10:10

הפסקה 5 דק'

10:55-11:00

שיעור רביעי

11:45- 11:00

הפסקה 10 דק'

11:45-11:55

שיעור חמישי

12:40- 11:55

הפסקה 5 דק

12:40-12:45

שיעור שישי

13:30- 12:45
הפסקה 20 דק' 13:30-13:50

שיעור שביעי

14:30- 13:50

הפסקה  5 דק'

14:30-14:35

שיעור שמיני

15:15- 14:35

הפסקה 5 דק'

15:15-15:25

שיעור תשיעי

16:05- 15:25

הפסקה 5 דק'

16:05-16:10

שיעור עשירי

16:10-16:50

הפסקה 5 דק'

16:50-17:00

שיעור אחת עשרה

17:00-17:40 

                     שנה טובה ומוצלחת

הגדרות כלליות כניסה למערכת