פירוט הפרקים והמקורות לבחינות המעבר בתנ"ך קיץ 2018

החומר לבחינת המעבר בתנ"ך רגיל לתלמידים אשר נכשלו בסמסטר א' או צריכים להשלים אותו

מלכים א' י' 1-13. תיאור עושרו של שלמה דרך עיניה של מלכת שבא.
י"א 1-13, 26-43, י"ב . פילוג ממלכת ישראל לשתי ממלכות: ישראל ויהודה.
ט"ז 23-33, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א. סיפורי אליהו.
מלכים ב' ט"ו 1-31, הסיבות לחורבן ולגלות ממלכת ישראל: חילופי שלטון תכופים גורמים לחוסר יציבות פוליטית ומחלישים את הממלכה.
מלכים ב' י"ז. הסיבות לחורבן : סיבה פוליטית – המרד הכושל של הושע בן אלה במלך אשור , ולצידה סיבה דתית – עבודת אלילים.
עמוס א' 1-2, ד' 1-11, ה' 21-27. סיבה מוסרית-חברתית, שחיתות מוסרית.

החומר לבחינת המעבר בהערכה חלופית בתנ"ך לתלמידים אשר נכשלו בסמסטר ב' בהערכה חלופית או צריכים להשלים אותו
בראשית י"ב, ט"ז, י"ח, כ"ב.

בהצלחה !!! צוות תנ"ך

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות