מוסיקה

נושאים לבחינת מעבר, מגמת מוסיקה, כתה י'

תורת המוזיקה:

  1. קצב

א. קריאה של קצב 1/8, הפסקות 1/8, פרקים 3, 4 בספר "קצב לכל".

  1. תאוריה
  • זיהוי מרווחים ובניית מרווחים, עד אוקטבה, כולם ביחס לתו דו.
  • זיהוי תוים מהדף וכתיבת תוים- כולל סימני היתק. מפתח סול ומפתח פה.
  1. הרמוניה-
  • זיהוי משמיעה של מהלך הרמוני בסיסי- T-D-S.D
  • זיהוי מהלך הרמוני בסיסי של I-IV-V בדו מז'ור
 נושאים לבחינת מעבר, מגמת מוסיקה, כתה יא'

תורת המוזיקה:

1.    קצב

א. קריאה של קצב 1/8, הפסקות 1/8, פרקים 3, 4 בספר "קצב לכל".

 ב. טריולות-  פרקים 9,  10.

2.    תאוריה

א.    זיהוי מרווחים ובניית מרווחים, עד אוקטבה.

ב.     זיהוי אקורדים משולשים והיפוכיהם, בניית אקורדים משולשים במצב יסודי.

ג.     זיהוי סולמות מז'וריים על פי סימני היתק ובניית סולם- לפי מעגל הקווינטות.

ד.     זיהוי דומיננטות שניוניות על פי מידע על סולם ודרגה.

3.    הרמוניה-

א.    זיהוי מהדף של מהלך הרמוני פשוט הכולל דרגות I, IV, V7, VI, II, I 4/6, V8-7

ב.    זיהוי משמיעה של מהלך הרמוני פשוט עם הדרגות הנ"ל

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות