מבחני מעבר שיפור שיבוץ קיץ תשפ"ד

רישום למבחני שיפור שיבוץ במתמטיקה לעולים לכיתה י'

https://forms.gle/QUehpebRHKS32kcSA

רישום למבחני שיפור שיבוץ באנגלית לעולים לכיתה י'

https://forms.gle/VcefZkRrTRBBX7Es6

מועדי בחינות המעבר, שיפור שיבוץ ובחינות ההתאמה לקיץ תשפ"ד

תאריך

שעה

מקצוע

25/8/24

09:00

אנגלית,  הגשת עבודה בספרות הערכה חלופית.

26/8/24

09.00

מתמטיקה

27/8/24

09:00

ביולוגיה, כימיה, ביוטכנולוגיה, הנדסת תוכנה, השכלה כללית.

8/9/24

08:15

היסטוריה

9/9/24

08:15

תנ"ך

10/9/24

08:15

עברית

 


אנגלית


ביולוגיה


היסטוריה

הנדסת תוכנהחינוך פיננסי

כימיה


מתמטיקה

ספרות

עברית

תנך

הגדרות כלליות כניסה למערכת